1_Vastuullisuus_hero

Vastuullisuus

Vastuullisuus on tuttu juttu

Vastuullisuus on asia, jossa on paljon vanhaa ja jotain uutta. Se on pitkälti perinteistä tervettä järkeä, jota on meillä tavattu käyttää aina. Tehdään esineistä pitkäikäisiä. Vältetään hukkaa ja jos sitä tulee, käytetään se hyväksi muualla. Tehdään esineitä käyttöön eikä turhakkeiksi. Käytetään puuta ja istutetaan sitä lisää. Kunnioitetaan luontoa, jotta sitä riittäisi jälkipolvillekin. Mutta perinteisen järjenkäytön lisäksi vastuullisuus on tietenkin myös uutta ajattelua ja uusia välttämättömiä keinoja, kuten hiilijalanjäljen laskenta, kompensointi ja monet muut.

Mitä ajattelemme vastuullisuudesta ?

Vastuullisuutemme koostuu monista aidoista teoista, mutta nekin ovat vain osa kokonaisuutta. Tekojen lisäksi haluamme avata koko toimintaamme, jossa huomioimme koko tuotteen elinkaaren.

Miten laskemme hiilijalanjäljen ?

Laskemme kaikkien tuotteidemme ilmastovaikutukset. Opimme mistä tekijöistä ne muodostuvat ja miten voimme pienentää niitä. Saamme siitä myös dataa, jota käytämme kompensointimme määritykseen.

Miten kompensoimme tuotteemme ?

Kompensoimme kaikkien tuotteidemme ilmastovaikutukset, joten tuotteemme ovat hiilineutraaleja. Kompensointi tapahtuu istuttamalla puita luotettavan ja paikallisen kumppanin kanssa paikallisiin metsiin.

Miten pidennämme tuotteiden ikää ?

Tuotteen pitkäikäisyys on parasta vastuullisuutta. Käyttöikää voi pidentää monin keinoin. Yksi niistä on vaihdettavat varaosat.

Miksi käytämme paljon puuta ?

Pääraaka-aineemme on puu. Sillä on monia ominaisuuksia, jotka tukevat vastuullisuutta. Metsässä hiili on varastoituneena puissa ja niistä valmistetuissa kalusteissa se pysyy siellä edelleen. Sitä pidempään, mitä pitkäikäisempiä kalusteet ovat.

Miten suunnittelulla voi vaikuttaa?

Kaikki lähtee suunnittelusta ja se sisältää aina valintoja. Niitä tehdään jo suunnittelupöydällä. Lähtökohtana saattaa olla esimerkiksi isommasta tuotteesta syntyvät hukkapalat. Näitä hyödyntäen syntyy tuotteita, joissa materiaalin osalta hiilijalanjälki on lähes nolla.