1_Suunnitelu_hero

Miten suunnittelulla voi vaikuttaa ?

Olemme brändi, joka suunnittelee kaikki malliston tuotteet itse. Siinä on vastuullisuuden kannalta se etu, että pystymme vaikuttamaan koko arvoketjuun ja valvomaan sitä helposti, aina suunnittelupöydältä asiakkaalle.

Suunnittelun lähtökohtana on aina ensin vastuullisuus. Jokaisen tuotteen kohdalla arvioidaan kaikki osa-alueet ja miten ne täyttävät tavoitteemme. Tuotteen hiilijalanjäljen laskenta auttaa meitä tutkimaan koko tuotteen arvoketjun ja elinkaaren ilmastovaikutuksia. Näin voimme tehdä tarvittaessa nopeasti uusia suunnitteluratkaisuja ja muutoksia, mikäli katsomme, että tuotteen jokin osa-alue tarvitsee parannuksia ilmastokuormituksen osalta.

Suunnittelun lähtökohtana voi olla myös jokin tuotteen valmistusprosessin osa-alue, jossa havaitsemme syntyvän sivuvirtoja. Tyypillinen esimerkki on isomman tuotteen valmistuksesta syntyvät hukkapalat. Saamme tästä valmistuksesta impulssia ja voimme nopeasti suunnitella uusia tuotteita hyödyntäen näitä ylijäämäpaloja. Myös jo tuotteen suunnittelun alkuvaiheessa voidaan huomioida hukka heti ja käyttää hyödyksi se jossain muualla. Molemmissa tapauksissa uuden tuotteen hiilijalanjälki on lähes nolla, koska se on laskettu mukaan jo emotuotteessa.

Suunnittelu on tärkeässä osassa, kun puhutaan tuotteen pitkästä käyttöiästä, joka on tärkeä osa vastuullisuutta. Suunnittelijan tehtävä on vastata, että tuotteet kestävät aikaa visuaalisesti ja rakenteellisesti, muotokieli sekä materiaalivalinnat ovat ajattomia. Suunnittelija vastaa myös siitä, että rakenne ja yksityiskohdat sallivat helposti osien vaihtamisen, korjaamisen ja huollon. Nämä kaikki ovat asioita, jotka kuuluvat luontevasti suunnittelufilosofiaamme, jolloin myös vastuullisuus sisältyy luontevasti siihen.