Minus | Tapio Anttila Design

Minus

 

Chair Minus yellow birch group