Kehitys

Miten kehitämme toimintaamme yhä vastuullisemmaksi?

Lupaamme sitoutua toimintamme kehittämiseen. Haluamme parantaa toimintamme eri osa-alueita yhä vastuullisemmiksi. Tarkkailemme tuotteidemme vastuullisuusdataa ja teemme nopeasti muutoksia sekä toimenpiteitä tilanteiden niin vaatiessa. Tällä hetkellä meillä on kehitteillä kokonaisvaltainen vastuullisuusohjelma, joka antaa entistä tarkempaa suuntaa niin suunnittelulle kuin muullekin toiminnallemme. Oman vastuullisuuden lisäksi pyrimme myös vaikuttamaan asioihin yleisellä tasolla, muun muassa lisäämällä kuluttajien tietoutta.